Proiectul are, în conformitate cu schema de antreprenoriat, 3 etape:

Etapa I – Formare antreprenorială

Informarea cu privire la programul de formare antreprenorială, realizată la nivelul fiecărui județ din Regiune, de către experți de informare și selecție grup .

Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială de către partenerul USH.

Derularea programului de formare antreprenorială “Competențe antreprenoriale”, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) – 40/ore.

Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

La selecție pot participa persoanele înscrise la cursul antreprenorial, dar și persoane care nu au participat la programul de formare din cadrul proiectului.

Vor fi selectate:

– Minimum 2 planuri de afaceri propuse în fiecare județ al regiunii Centru;

– Maximum 7 planuri de afaceri care se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul;

– Maximum 3 planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la programul de formare din cadrul proiectului

Planul de afaceri prevede crearea a minimum 2 locuri de muncă în termen de 6 luni de la data semnării contractului de subvenție și menținerea acestora pe o perioadă minimă de 18 luni.

Efectuarea de stagii de practică pentru minimum 36 de persoane selectate în vederea acordării a ajutorului de minimis, într-o întreprindere care este funcțională și a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Serviciile de consiliere/ consultanță/ mentorat vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri.

Ajutorul de minimis va fi acordat în două tranșe:

  • Maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis, după semnarea contractului de subvenţie;
  • Diferența pâna la valoarea totală a ajutorului de minimis – tranşa este condiționată de obligativitatea beneficiarului de a realiza venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale, în termen de 12 luni de la înființare. În cazul neîndeplinirii acestei condiții, tranșa a doua nu se va acorda.

 

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Supravegherea și urmărirea modului în care se implementează planul de afaceri va fi realizată de către experți ai beneficiarului.