Dezvoltarea componentelor planurilor de afaceri

1. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI (PA)

2. DATE DE IDENTIFICARE

2.1 Titlul proiectului

2.2 Denumirea propusă a întreprinderii

2.3 Forma juridică de constituire a entității economice

2.4 Obiectul de activitate propusă spre realizare – codul CAEN

2.5 Locația de implementare a planului de afaceri

2.6 Structura acționariatului:

2.7 Valoarea şi natura capitalului

2.8 Detaliați cunoștințele și/sau experiența în domeniul în care se dorește realizarea proiectului.

2.9 CV-ul participantului la concursul de idei de afaceri va fi anexat la Planul de afaceri

2.10 Ideea de afaceri

3. DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A AFACERII

3.1. Strategia intreprinderii în ceea ce priveşte managementul (administrarea) afacerii şi asigurarea funcţionării optime, în corelare cu specificul serviciilor/produselor oferite:

3.2. Obiectivele afacerii

3.3. Activități propuse pentru implementarea afacerii

3.4. Rezultatele așteptate ca urmare a implementării activităților

3.5. Indicatorii afacerii

3.6. Descrieți dacă și în ce mod vor fi folosite soluții TIC (Tehnologia informației și comunicațiilor) în procesul de management (administrare) a afacerii

4. ANALIZA SWOT A AFACERII ȘI DESCRIEREA RISCURILOR CE POT APAREA

4.1. Analiza SWOT a afacerii

4.2.Descrierea riscurilor ce pot apărea în activitatea ce face obiectul finanțării prin schema de minimis şi măsuri de gestionare/contracarare a acestor riscuri.

5.MANAGEMENTUL AFACERII

5.1.Managementul afacerii din perspectiva gestionării resurselor umane

5.2.Managementul afacerii, fluxul tehnologic și logistica afacerii

6. PRODUSELE ȘI SERVICIILE DEZVOLTATE PRIN AFACERE

6.1. Descriere produse/servicii

6.2. Soluții TIC în producția și/sau furnizarea de produse și/sau servicii.

7. ANALIZA PIEŢEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI

8.STRATEGIA DE MARKETING

9.PROIECTII FINANCIARE

9.1.Bugetul pentru implementarea proiectului -Bugetul investiției

9.2.Proiecțiile financiare

9.3. Sustenabilitatea afacerii