Despre Proiect

Program: POCU/82/3/7/104254
Denumire proiect: PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru
Data de începere:

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Valoarea totală a proiectului: 8.722.301,38 lei, din care ajutor de minimis 5.649.811,20 lei.

Durata proiectului: 36 de luni.

Obiectivul general: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale Promovarea culturii antreprenoriale și optimizarea abilităților de a identifica în mod realist și de a aplica în practică idei de afaceri generând efecte pozitive pe termen lung.

Proiectul își propune dezvoltarea competențelor antreprenoriale și crearea de noi afaceri în regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita și Alba), Sunt prevăzute activități integrate pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri în diferite domenii non-agricole, în mediul urban. 336 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională în domeniul antreprenoriatului și 36 persoane vor primi granturi în valoare de maxim 35.000 euro pentru implementarea planurilor de afaceri pe care le propun.

Finanțarea planurilor de afaceri în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru” va avea ca rezultat crearea a minim 72 de locuri de muncă (cel puțin 2 pentru fiecare afacere inițiată și dezvoltată) în etapa de implementare a planurilor de afaceri și menținerea lor pentru o perioadă de minim 6 luni. Totodată, vor fi încurajate afacerile care propun măsuri de implementare a unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări.

Obiective de cercetare:

  • Studiu privind dezvoltarea antreprenoriala a zonelor defavorizate din Romania, centrat pe regiunea de dezvoltare centru
  • Elaborare studiu privind bunele practici in domeniul antreprenorial, cu bază de date/ cunostinte on-line
  • Publicare lucrări în domeniu și participare la manifestări științifice

Rezultate de cercetare: Studiu pentru determinarea și stabilirea nevoilor de dezvoltare a antreprenoriatului în regiunea de dezvoltare centru (analiza de nevoi pentru fundamentarea solicitării de finanțare).

Parteneri:

Beneficiar = AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRASOV
Partener = UNIVERSITATEA SPIRU HARET