Formare antreprenorială

Programare curs “Competențe antreprenoriale”

Instrumentele descrise în continuare sunt disponibile în mediul on-line, fiind prezentate aici cu scop informativ, ca documente-suport pentru activitatea de formare.

Instrumentele selectate sunt puse la dispoziția membrilor grupului-țintă pentru susținerea implicării acestora în activitățile proiectului PROFIT, dar nu îndeplinesc caracteristicile probelor psihologice[1]. Stabilirea cu acuratețe științifică a profilului de personalitate și a potențialului de acțiune în domeniul antreprenorial poate fi făcută doar de către psihologi cu competențe atestate de către organizația profesională a acestora, Colegiul Psihologilor din România[2]:

12 întrebari pentru intemeietorul unei firme

20 întrebari pentru amplasarea afacerii tale

Autoteterminarea potențialului antreprenorial / Entrepreneurial Potential Self-Assessment

Chestionar antreprenoriat

Chestionar cu 50 itemi privind antreprenoriatul / 50 Item Entrepreneurial Questionnaire

Chestionar cu 50 itemi privind leadershipul / 50 Item Leadership Questionnaire

Chestionar de autoevaluare antreprenoriala / Entrepreneurial Self-Assessment Survey

Chestionar de evaluare a intereselor antreprenoriale

Instrument de autoevaluare antreprenoriala / Entrepreneurial Self-Assessment Tool

Intrebari de autoevaluare in antreprenoriat / Entrepreneurial Self-Assessment Quiz

Lista de 100 întrebări de control pentru antreprenori

Pot fi antreprenor? / Can I be an Entrepreneur?

Profilul personal de competente antreprenoriale

Test cunoștințe antreprenoriat și management

Test de atitudine antreprenorială / TAI (Test di Attitudine Imprenditorale)

Test pentru întemeietorii de întreprinderi

[1] Pentru detalii privind probele psihologice standardizate și procedura de atestare a acestora vz. https://www.alegericpr.ro/index.php/comisii/comisia-metodologica

[2] https://www.alegericpr.ro/index.php/comisii/comisia-de-psihologia-muncii-transporturilor-si-serviciilor