Grupul tinta eligibil al acestui proiect este format din:-

 • 336 de persoane din regiunea Centru cu varsta peste 18 de ani, care doresc sa initieze o activitate independenta.
 • Din cele 336 de persoane, 100 de persoane trebuie sa aiba statut de angajat, iar 236 de persoane sa se incadreze in categoria de persoane inactive/someri.
 • Din fiecare judet al Regiunii Centru vor fi selectate minim 20 de persoane.
 • Pentru a putea beneficia de ajutor de minimis, cei interesati trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  • sa fie persoane fizice cu domiciliul/resedinta in Regiunea Centru, in unul dintre cele 6 judete (Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita sau Alba) si care fac parte din categoriile: someri, persoane inactive (student, persoane casnice) sau persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere.

Sunt exclusi de la posibilitatea obtinerii ajutorului de minimis tinerii NEETs cu varsta intre 16 si 24 de ani, care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca.

În etapa de selectie si recrutare a membrilor grupului tinta, fiecare membru dovedeste respectarea conditiilor de eligibilitate, respectiv:

 • isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunea Centru;
 • este absolvent de MINIM studii medii (cu diploma de bacalaureat sau adeverinta);
 • varsta, la data inscrierii in proiect, intre 18-64 de ani; cu exceptia tinerilor NEETS cu varsta intre 16 si 24 de ani (care nu urmeaza o forma de invatamant si care nu au un loc de munca);
 • apartenenta la categoriile de grup tinta;
 • interes pentru dezvoltarea unei afaceri independente;
 • evitarea dublei finantari pentru activitatile din cadrul proiectului

Selectia membrilor grupului tinta se va face pe criteriul “primul venit, primul servit”, sub rezerva respectarii criteriilor de eligibilitate si a indicatorilor proiectului.

Dosarul de candidatura va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Cererea de inscriere;
 2. Cartea de Identitate, in termen de valabilitate, in copie conform cu originalul.
 3. Formularul inregistrare a grupului;
 4. Declaratia privind evitarea dublei finantari din care sa rezulte ca nu a mai beneficiat de programe de formare profesionala – Competente Antreprenoriale, cofinantate din Fondul Social European;
 5. Declaratia de consimtamânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 6. Declaratia pe propria raspundere privind apartenenta la grupul tinta corespunzator indicatorilor din proiect.